контактни данни


Леонидов - ЕООД
управител: Борис Леонидов
Ул.”Войнишка слава”№25
гр.Пловдив- 4002
телефон: +359 88 6071457
www.akupunktura.bg
office@akupunktura.bg
булстат: BG202622387

Леонидов - ЕООД е търговец на едро за медицински изделия с разрешително ІV-Р-Т / МИ 979 издадено от ИАЛ гр. София